Agenda

08.12.2020

10:05 – 10:40

Veracomp jako dystrybutor z wartością dodaną, wieloletni uczestnik SPIN, od lat prezentuje Państwu rozwiązania Extreme Networks. W tym roku skupiamy się na przedstawieniu Państwu technologii sieciowych zarządzanych zdalnie, z chmury, jako odpowiedź na nowe potrzeby i wymagania firm oraz działów IT.

Extreme Networks po raz kolejny dowodzi, że słusznie postrzegany jest jako lider wśród producentów LAN oraz WLAN.

Podczas prezentacji skupimy się na przedstawieniu produktów oraz platformy Extreme Cloud IQ – zdalnego zarządzania infrastrukturą sieciową, produktów, oraz kluczowych elementów potrzebnych do stworzenia i utrzymywania takiej infrastruktury u naszego Klienta.

10:40 – 10:50

Sesja Q&A i konkurs z nagrodą.

10:50 – 11:25

Podczas prezentacji poznasz darmowe aplikacje od Synology, dzięki którym zabezpieczysz kompleksowo swoje dane na wielu poziomach.

11:25 – 11:35

Sesja Q&A i konkurs z nagrodą.

11:35 – 12:10

W trakcie wykładu przedstawione zostaną podstawy projektowania systemów detekcji gazów oraz zasady doboru i lokalizacji detektorów w obiektach przemysłowych (akumulatorowniach, maszynowniach, pomieszczeniach produkcyjnych, halach magazynowych). Omówiona zostanie współpraca systemów detekcji z infrastrukturą wewnętrzną budynków – systemami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacją gazową, systemem sygnalizacji pożaru, BMS. Wykład zilustrowany będzie zdjęciami obiektów, schematami blokowymi, schematami połączeń elektrycznych.

12:10 – 12:20

Sesja Q&A i konkurs z nagrodą.

12:20 – 12:55

Termowizja już od wielu lat cieszy się coraz większą popularnością. Obrazowanie w podczerwieni daje zupełnie nowe możliwości. Jednym z zastosowań, jest przesiewowy pomiar temperatury. Czy jednak łatwo zastosować kamery termowizyjne do tego celu? Czy wiesz jak zrobić o dobrze?
Dowiedz się, jak dzięki termowizji możemy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo.

12:55 – 13:05

Sesja Q&A

13:05 – 14:00

Konsultacje na wirtualnych stoiskach

Close Menu

EXTREME NETWORKS BY VERACOMP

www.veracomp.pl

Firma Extreme Networks, Inc. (NASDAQ: EXTR) oferuje wsparte oprogramowaniem rozwiązania sieciowe.
Od sieci przewodowej po bezprzewodową, od stacji roboczych po centra danych, od małych firm po wielkie korporacje, podejmujemy ekstremalne działania by pomagać naszym klientom.
Czerpiąc z wizji opierającej się na tym, że sieć zapewnia łączność, która z kolei wpływa na prowadzoną przez Państwa działalność, skupiliśmy się na stworzeniu zestawu narzędzi softwareowych oraz systemu operacyjnego pozwalających na kontrolę indywidualnych polityk w całej sieci z poziomu jednego węzła. Platforma analityczna koreluje poziom wykorzystania zasobów sieci z wydajnością jej pracy a nasza inteligentna płaszczyzna kontroli dostosowuje w czasie rzeczywistym konfiguracje środowiska do bieżących potrzeb. Co więcej, rozszerzyliśmy kontrolę poza sieć fizyczną, obejmując także infrastrukturę działającą w chmurze – optymalizuje to Państwa sieć i aplikacje, niezależne od tego gdzie się znajdują.

Synology

http://sy.to/aboutcompanysynologyspin18

Firma Synology dostarcza rozwiązania, w których najważniejszym czynnikiem jest bezpieczeństwo, spójność danych i ciągłość pracy. Rozwiązania Synology są do tego efektywne kosztowo. Oznacza to, że w cenie urządzenia znajdziemy autorskie aplikacje Synology, między innymi bezlicencyjne aplikacje do backupu całej infrastruktury IT (komputery, serwery fizyczne, maszyny wirtualne), uruchamiania różnego rodzaju maszyn wirtualnych takich jak systemy Windows czy Linux oraz konfiguracji klastra wysokiej dostępności. Poza tym dostępne są również narzędzia usprawniające działanie zespołu (udostępnianie i synchronizacja, Mail, Chat, Synology Office).
Firma Synology stawia sobie za cel oferowanie produktów opracowanych z myślą o przyszłości oraz najlepszych w swojej klasie usług dla klientów.

GAZEX DETEKTORY GAZÓW

www.gazex.pl

Stacjonarne i przenośne detektory i mierniki stężeń gazów toksycznych i wybuchowych (skonstruowane zgodnie z normami europejskimi), urządzenia sygnalizacyjno-odcinające do kotłowni gazowych i hal z promiennikami gazowymi (spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002), sterowniki wentylacji do garaży i parkingów (CO, LPG, CNG, CO2, NOx) wykrywacze nieszczelności instalacji gazowych, detektory domowe tlenku węgla i gazów palnych, detektory tlenku węgla do kotłowni, stacji diagnostycznych i monitorowania stanowisk pracy, sterowniki wentylacji w oparciu pomiar CO2, teleinformatyczny dozór systemów detekcji (GPRS i internet umożliwiają stały nadzór obiektów z dowolnego miejsca w kraju), serwis i kalibracja detektorów i mierników, projektowanie i instalacja systemów detekcji, urządzenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty

Jedyny polski producent detektorów gazów z własnym laboratorium wzorcującym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

pisa.org.pl

Polska Izba Systemów Alarmowych jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych.

Oferta usług członków Izby kierowana jest przede wszystkim do inwestorów i użytkowników obiektów ważnych z punktu widzenia obronności, interesów gospodarczych i finansów państwa, bezpieczeństwa publicznego i wszystkich tych, którzy wymagają wysokiej klasy systemów i urządzeń zabezpieczających, kompleksowości usług instalatorskich i serwisowych oraz ich wysokiego poziomu.

Polska Izba Systemów Alarmowych, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na ogólnych zasadach, wykonuje usługi:
  • szkoleniowe (PISA jest pierwszą w Polsce organizacją branży ochrony posiadającą własny Ośrodek Szkoleniowy – niepubliczną placówkę kształcenia zawodowego);
  • doradztwa w zakresie bezpieczeństwa (obejmującego prowadzenie, przez funkcjonujące w strukturze PISA Biuro Doradztwa i Ekspertyz, badań i analiz oraz wydawanie opinii lub ekspertyz).