Agenda

DZIEŃ 1 | 30.06.2020

08:00 | Rejestracja uczestników

09:30 | Panel powitalny

10:00 | VERACOMP

Rozwiązania cloud WLAN od Extreme Networks

10:40 | Przerwa kawowa i networking

11:10 | ROMI

Szczegóły wkrótce

11:50 | TP - LINK

Założenia projektowe a budżet inwestycji. Optymalizacja kosztowa wdrożeń sieciowych

12:30 | Przerwa kawowa | Konsultacje w strefie wystawienniczej

13:00 | ALARMNET

Apollo i HID – bezpieczne rozwiązania systemów kontroli dostępu

13:40 | Przerwa obiadowa

15:00 | SOLARIX | MERCOR

Solarix | Funkcjonalne projektowanie sieci w oparciu o bloki SOLARIX.DWG | Sala Omega

Mercor | Wymagania dotyczące projektowania zasilania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych, w tym wentylacji pożarowej | Sala Delphia

15:30 | Przerwa techniczna

15:40 | PLATAN | FINDER

Platan | Niestandardowe rozwiązania telekomunikacyjne i nagłośnienia Platan – od hoteli po koleje | Sala Omega

Finder | Niezawodne, efektywne i ekologiczne sterowanie oświetleniem i odbiorami w układach automatyki budynkowej | Sala Delphia

16:10 | Przerwa techniczna

16:20 | MIWI URMET | ROGER

Miwi Urmet | Hochiki + NSC systemy sygnalizacji pożaru w ofercie Miwi Urmet | Sala Omega

Roger | RACS 5 – Polski system kontroli dostępu i automatyki budynkowej klasy Enterprise. Pola zastosowania oraz dobre praktyki projektowania | Sala Delphia

16:50 | Przerwa kawowa | Konsultacje w strefie wystawienniczej

17:30 | Warsztaty TP-Link

18:30 | Czas wolny

20:30 | Kolacja | Wieczór pełen atrakcji

DZIEŃ 2 | 01.07.2020

07:30 | Śniadanie | Przerwa kawowa i networking

09:00 | Prezentacja Ekspercka

10:20 | Przerwa kawowa | Konsultacje w strefie wystawienniczej

10:30 | Sesja Warsztatowa

11:30 | Przerwa kawowa | Konsultacje w strefie wystawienniczej

12:00 | Prezentacja Ekspercka | SEQRED | Łukasz Dudkowski

Cyberbezpieczeństwo obiektów Smart Building

12:40 | Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów

13:00 | Obiad

Close Menu