Poznaj nasze nowości

Bezpieczny i Trwały płaski przewód instalacyjny, na napięcie 450/750V przeznaczony do instalacji zasilających i oświetleniowych

Przewody do zastosowań estradowych, studyjnych i audiofilskich

BiTOne® to jednożyłowe, izolowane przewody montażowe, na napięcie pracy 300/500V oraz 450/750V

Giętkie przewody jednożyłowe do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych 1,0/1,0 kV, wraz z konektorami BiT Connector MC4

Kompleksowa infrastruktura telekomunikacyjna na miarę nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego

Zostaw nam swoją wizytówkę

Zostaw nam namiar na siebie i pozwól nam się skontaktować.

Wyrażenie którejkolwiek z powyższych zgód jest dobrowolne. Każda z udzielonych zgód może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wykorzystując do tego przedstawiony poniżej adres e-mail. Po wycofaniu zgody dane zostaną usunięte z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych).

Administratorem przedstawionych poniżej kategorii danych osobowych jest spółka: Zakłady Kablowe  BITNER sp. z o.o. -> „Spółka” (adres do korespondencji: 32-353 Trzyciąż, ul. Krakowska 2). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych związanych z produktami i usługami Spółki i/lub kontaktu telefonicznego celem przekazywania informacji handlowych związanych z produktami i usługami Spółki – na podstawie udzielonych w tym celu zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą być także przetwarzane na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes administratora danych).

Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. W Twoje dane może mieć wgląd Organizator konferencji – na podstawie regulaminu konferencji i umowy zawartej ze Spółką.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane po wycofaniu zgody – maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń o których mowa powyżej.  Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów.  

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres  Spółki lub na adres mailowy: bitner.rodo@bitner.com.pl

Close Menu