Prelekcje

Panel Ekspercki

Stanowiska operatorów systemu dozoru wizyjnego różnią się w zależności od celu zastosowania poszczególnych systemów. Podczas prelekcji omówiona zostanie rola projektanta w uzgodnieniach dotyczących stanowiska, jego projektowania oraz konsekwencje wynikające z różnic pomiędzy stanowiskami. Uczestnikom konferencji przybliżona zostanie także odpowiedź na pytanie, dlaczego występują rozbieżności pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą efektywnością systemów CCTV/VSS.

Prelegent: Cezary Mecwaldowski

1. Obiekty o zmiennym zadymieniu otoczenia
a) Dobór detektorów pod względem unikania fałszywych alarmów
b) Adaptacyjna czułość detektorów

2. Obiekty o silnym zapyleniu, wilgoci, ujemnej temperaturze i atmosferze korozyjnej
a) Dobór detektorów oraz zasady projektowania detekcji dymu/temperatury  

3. Dobór detektorów oraz zasady projektowania detekcji dymu
a) Szyby windowe pojedyncze
b) Szyby windowe podwójne

4. Certyfikacja elementów systemów detekcji dymu w Polsce
a) Certyfikaty Europejskie CPD i CPR (CNBOP i nie tylko)
b) Świadectwa Dopuszczenia (CNBOP)
c) Aprobaty techniczne, Krajowe oceny techniczne, Certyfikaty Zgodności CNBOP
d) Deklaracje zgodności CE producenta

Prelegent: Tadeusz Markiewicz

Złoci Partnerzy

Omówione zostaną metody integracji systemów zewnętrznych jak np. KD, PPOŻ, SWiN i inne w otwartej platformie Axxon Intellect oraz możliwości wynikające ze współpracy wielu podsystemów w ramach zintegrowanej instalacji. Zaprezentowane zostaną najnowsze narzędzia analityczne zwiększające skuteczność alarmowania, redukcję fałszywych powiadomień i ułatwiające pracę operatora. Na przykładzie wybranych wdrożeń pokażemy sposoby wizualizacji, scenariusze automatycznego reagowania i narzędzia do zarządzania systemem.  

Prelegent: Paweł Trojak

Jak zaprojektować kompletną platformę komunikacyjną: przewodową oraz bezprzewodową z urządzeniami aktywnymi spełniającą: wymagania internetu rzeczy (IoT) i bezpiecznych sieci LAN/WLAN, transmisję 5G wewnątrz budynku? Jak zaprojektować kompletną, bezpieczną, efektywną infrastrukturę bezprzewodową w budynku dla wielu firm działających jednocześnie w różnych sieciach i korzystających z urządzeń korporacyjnych oraz własnych (BYOD)? A jak powinna być zaprojektowana taka infrastruktura w zakładzie przemysłowym? Jak powinna zostać zaprojektowana infrastruktura aby spełnić najnowsze wymagania normy dotyczącej zasilania poprzez sieć okablowania strukturalnego IEEE 802.3bt 4PPoE 95W oraz wymagania CPR odnośnie odporności ogniowej? Jeśli nurtują Państwa te pytania to zapraszamy na naszą prezentację.

Prelegenci: Arkadiusz Klimczak i Tomasz Stępniak

Dormakaba zaprezentuje rozwiązania kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Między innymi przedstawi system Matrix Professional, oprogramowanie standardowe wraz z modułami opcjonalnymi. Urządzenia kontroli dostępu, w tym kontrolery, czytniki, okucia i wkładki elektroniczne oraz urządzenia firm trzecich. Terminale do rejestracji czasu pracy. Topologię systemu, połączenia: online, bezprzewodowe i autonomiczne. Możliwość zintegrowania się z innymi systemami. Dostęp z wykorzystaniem technologii RFID oraz bezpieczny dostęp mobilny przy użyciu smartfona i usługi Legic connect.

Prelegent: Rafał Tamborski

Typowe oraz nowe wyzwania stawiane projektantom sieci okablowania strukturalnego. Case study na przykładzie rozwiązań pasywnych formy Corning oraz w konfrontacji z wymaganiami klienta końcowego. Wyzwania z jakim musi sprostać zespół projektowy instalacji niskoprądowych. W drugiej części prelekcji pokażemy między innymi jak ważne w budowaniu infrastruktury sieciowej jest pojęcie redundancji zarówno w zakresie transmisji danych jak i zasilania urządzeń.

Prelegenci: Paweł Kozak i Marcin Cieślik 

Podczas prelekcji zostaną poruszone zagadnienia związane z budową sieci bezprzewodowych oraz strukturalnych w obiektach wielkopowierzchniowych takich jak hotele, szkoły, biura, magazyny oraz hale produkcyjne. Omówione zostaną najnowsze trendy oraz standardy dotyczące bezpieczeństwa i wydajności. Pokażemy jak zarządzać siecią przez chmurę z dowolnego miejsca na świecie i zintegrować ją z systemami CCTV i SSWIN.

Prelegent: Robert Gawroński

Srebrni Partnerzy

Zyskaj pełen obraz – Nazca to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i optymalizacji procesów przemysłowych i automatyki budynkowej, który pozwala maksymalizować korzyści biznesowe, dostrzegać luki i spojrzeć na procesy z szerszej perspektywy. To uniwersalna technologia automatyzująca zarządzanie przepływu informacji, która dostarcza rozwiązania klasy BMS (Building Management System ), SMS (Security Management System) oraz EMS (Energy Management System) w ramach jednej platformy.

Prelegent: Michał Szopa

Podczas prelekcji firma  Assa Abloy  zaprezentuje rozwiązania mobilne w kontroli dostępu. Między innymi zaprezentowane zostaną rozwiązania wiodących firm jak HID GLOBAL, ABLOY OY, ASSA ABLOY, TESA. Poruszymy również kwestię bezpieczeństwa w systemach mobilnych na podstawie rozwiązań HID Mobile Access oraz ABLOY CLIQ. Przedstawimy również możliwości integracyjne naszych rozwiązań pozwalające na wykorzystanie w produktach firm trzecich jak własne aplikacje mobilne, geolokalizacja, etc.

Prelegent: Kamil Więckowski 

Nowa generacja urządzeń BCS AI wyróżnia się zaawansowaną technologią sztucznej inteligencji oraz algorytmów głębokiego uczenia się. Dzięki temu system CCTV w łatwy sposób może odpowiednio sklasyfikować wykryte zdarzenie i natychmiastowo wysłać powiadomienie do operatora. Większa dokładność, obsługa zaawansowanych funkcji detekcji i rozpoznawania twarzy, klasyfikacji obiektów, ANPR, liczenia osób oraz gromadzenie i analiza metadanych przekłada się na skuteczniejsze działanie systemu.

Prelegent: Marcin Walczuk

Jak dobrze okablować budynek?
Co to jest i jak działa multiswitch?
Multiswitchowe instalacje magistralne.
Terra a inne systemy.
Okablowanie zgodne z rozporządzeniem MTBiGM.
Przykłady dobrych i złych instalacji

Projektowanie metodą tradycyjną i z użyciem programu Satnet:

 • Szacowanie poziomów sygnału na wejściu instalacji,
 • Zapoznanie się ze specyfikacją techniczną wzmacniaczy,
 • Zapoznanie się ze specyfikacją techniczną multiswitchy,
 • Weryfikacja charakterystyki tłumienia przewodu,
 • Szkic instalacji,
 • Weryfikacja poziomu sygnału SAT oraz DVB-T na wybranych gniazdach abonenckich przy danych założeniach początkowych,
 • Odpowiednia konfiguracja elementów aktywnych,
 • Odpowiedni dobór elementów pasywnych,
 • Końcowa weryfikacja poziomu sygnału SAT i DVB-T na wybranych gniazdach końcowych.

Prelegent: Piotr Waśniowski

 • omówienie różnic pomiędzy budynkiem biurowym a hotelowym, które wpływają na konieczność zastosowania różnych rozwiązań inteligentnego budynku
 • specyfika rozwiązań hotelowych
 • oferta sprzętowa firmy Roger, hardware RACS 4 vs hardware RACS 5
 • rozwiązanie Automatyki Hotelowej GiP w praktyce – prezentacja rozwiązań na żywo, omówienie zasad projektowania, instalacji i uruchamiania, przykłady z działających obiektów

Prelegent: Piotr Narczyk

W prelekcji zostaną omówione następujące zagadnienia:

– cechy charakterystyczne czwartej rewolucji przemysłowej,
– rola transmisji danych w nowoczesnych układach sterowania, monitorowania, diagnostyki i zarządzania produkcją,
– główne standardy przemysłowych sieci transmisyjnych,
– kable sieciowe – ich budowa, właściwości  i zalety (kable miedziane i światłowody),
– wtyki i gniazda nowoczesnych sieci transmisji danych,
– bierny osprzęt sieciowy i
– wybrane elementy kompatybilności elektromagnetycznej.

Prelegent: Marek Trajdos

Podczas wystąpienia zostaną poruszone kwestie przenikania się zakresów norm pożarowych dotyczących sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Omówione zostaną głównie zastosowania norm PN EN 54 oraz PN EN 12101 w kontekście zasilania klap dymowych, klap przeciwpożarowych wentylacji pożarowej, wentylatorów pożarowych oraz innych urządzeń stosowanych w systemach sygnalizacji pożaru oraz systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. W trakcie prezentacji wskazane zostaną wymagania dla urządzeń stosowanych w odpowiednich systemach przeciwpożarowych oraz sposób potwierdzania właściwości projektowanych urządzeń. Omówione zostaną przykłady projektowania systemu oddymiania klatek schodowych oraz garaży podziemnych z wykorzystaniem urządzeń opisanych w przedstawionych normach.

Prelegent: Konrad Bargieł

Celem prelekcji jest zaprezentowanie systemu RACS 5, jako krajowego systemu kontroli dostępu klasy Enterpise. Oprócz podstawowej funkcjonalności, jaką jest elektroniczna kontrola dostępu system oferuje możliwość realizacji wielu dodatkowych funkcji powszechnie spotykanych w nowoczesnych biurowcach. Do funkcji tych należy zaliczyć m.in. obsługę dostępu do wind i parkingów, integrację z systemami alarmowymi i telewizją dozorową, kontrolowany dostęp do funkcji sterujących automatyką budynkową, rejestrację czasu pracy a także monitorowanie i kontrolę obiegu wyposażenia w obiekcie. System oferuje możliwość podziału obiektu na obszary zarządzane przez lokalnych administratorów powszechnie wymaganą w obiektach udostępniających powierzchnie biurowe pod wynajem. Udział w prelekcji powinien zachęcić specjalistów branżowych do bardziej szczegółowego zapoznania się z możliwościami systemu.

Prelegent: Łukasz Kanarek

Jak wyglądają rozwiązania firmy Samsung w zakresie wyświetlaczy dla biznesu? Jak wykorzystać kompatybilność monitorów LCD i ekranów LED połączonych systemem MagicInfo? Co firma Samsung może zaoferować firmom projektującym systemy audio video? W jakim kierunku zmierza technologia profesjonalnej wizualizacji? Na te, i każde inne zadane pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie prezentacji.

Prelegenci: Marcin Warżel i Piotr Pietrzak

Obecnie jest już co najmniej 1773 różnych urządzeń do dźwięku: głośników,
wzmacniaczy, mikserów itp., które dla połączeń korzystają ze Ethernetu, są z nim w 100%
kompatybilne. Każdy obiekt, stary czy nowy, ma położoną tzw. skrętkę, dla sieci
firmowej, Internetu czy telewizorów hotelowych. Pokażemy jak dzięki niej, w dowolnych
miejscach, można dodawać sprzęt audio, a nawet wideo, przesyłać pomiędzy nimi
dźwięk i obraz w czasie rzeczywistym, z pełną jakością, na każdą odległość, sterować,
zarządzać oraz monitorować wszystko z jednego punktu lub wielu i z dowolnej lokalizacji.
Instalowane rozwiązania multimedialne, konferencyjne czy rozgłoszeniowe mogą
wspólnie i jednocześnie opierać się na istniejącej infrastrukturze Ethernet, równie łatwo,
jak korzystają z sieci zasilającej 230 V.

Prelegent: Maciej Błachnio

Podczas prezentacji przedstawimy Państwu najnowsze rozwiązania Zettler w dziedzinie systemów sygnalizacji pożarowej, takie jak: rodzina nowoczesnych central Zettler Profile Flexible, czujki pożarowe 6 generacji, pętlowe adresowalne urządzenia alarmowe (akustyczne oraz akustyczno-optyczne), narzędzia służące do projektowania, uruchomienia i obsługi systemu. Zwrócimy również uwagę na unikalne cechy naszych urządzeń, które pozwalają dopasować system Zettler do każdego rodzaju obiektu, a także ułatwiające jego montaż i obniżające koszt długofalowej eksploatacji.

Prelegent: Paweł Józwik

Wykład specjalny

W  programie:

 • Niebezpieczeństwa w górach ii przyczyny powstawania wypadków
 • Pokaz autorskich filmów i zdjęć z akcji ratunkowych oraz szkoleń
 • Prezentacja sprzętu ratowniczego i turystycznego
 • Omówienie ratownictwa jaskiniowego i ścianowego
 • Techniki ratownictwa śmigłowcowego
 • Historie wypadków oraz quizy tatrzańskie

Warsztaty

Dzień „0”  –  Wtorek 24.09.2019   

 

Przełączniki zarządzalne oraz bezprzewodowe rozwiązania biznesowe | szczegóły i zapisy >>>

Close Menu

BKT Elektronik | Passive Optical Lan - system okablowania Światłowodowego budynków i obiektów

www.bkte.pl

Passive Optical LAN –  BKT zaprezentuje rozwiązanie przeznaczone dla instalacji POLan, kompletny system pozwalający na zbudowanie instalacji okablowania światłowodowego budynku z wykorzystaniem technologii PON/GPON; praktyczna prezentacja rozwiązań, case study obiektu biurowego w Warszawie; porównanie techniczne i ekonomiczne klasycznej instalacji LAN i Polan.

POL – Passive Optical LAN – Pasywna Sieć Optyczna LAN  –  sieć bazująca na architekturze  EPON (ethernet passive optical network) i GPON (Gigabit Ethernet passive optical network), która jest wykorzystywana w globalnych optycznych sieciach dostępowych – szerokopasmowych Fibre to the X (FTTX).

Technologia POLan to rozwiązanie wychodzące ponad granicę odległości w klasycznych, miedzianych instalacjach LAN. Otwarta na migrację do wyższych przypsutości ( 10/40G i więcej) bez konieczności wymiany okablowania.

Polan to sieć Punkt – Multipunkt, w której administrator  przydziela rodzaj transmitowanej aplikacji.

GIP

www.automatykahotelowa.pl

GiP jest producentem zaawansowanych rozwiązań dla hoteli – systemów zarządzania oraz automatyki hotelowej. Firma powstała w 1989 roku jako pionier na rynku oprogramowania hotelowego.

System Automatyki Hotelowej (AH) to jeden z flagowych produktów firmy GiP. Rozwiązanie to stanowi rdzeń inteligentnego budynku, umożliwiając centralne sterowanie systemami takimi jak: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie, multimedia czy kontrola dostępu (drzwi, parkingi, minibary). AH to także istotny element bezpieczeństwa budynku – praca z instalacjami przeciwpożarowymi, CCTV, systemem przywoławczym dla niepełnosprawnych. Firma GiP jest też producentem systemu dla hoteli RH2. Oprogramowanie to jest kompleksowym rozwiązaniem dla obiektów każdej wielkości i zostało zaprojektowane pod kątem maksymalnie efektywnej współpracy z systemem AH.