Formularz zgłoszeniowy - SPIN Extra 2020

Formularz zgłoszeniowy - SPIN Extra 2020

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW NA SPOTKANIE PROJEKTANTÓW INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH 25-26 MARCA 2020

DANE UCZESTNIKA

9 cyfr - format xxxxxxxxx
UWAGA: Prawidłowy adres e-mail jest niezbędny dla poprawnego dokonania zgłoszenia.
Proszę wybrać - można zaznaczyć wiele opcji
Proszę wybrać - można zaznaczyć wiele opcji

DANE FIRMY

W przypadku braku strony prosimy wpisać www.lockus.pl
10 cyfr - format xxxxxxxxxx
Proszę podać kod pocztowy - format xx-xxx
Proszę wybrać - można zaznaczyć wiele opcji

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy podać powód zgłoszenia
Prosimy wskazać co najmniej jeden
Proszę podać nazwę firmy o profilu Producent lub Dystrybutor
Prosimy wskazać tematykę i formułę
Ewentualne uwagi do organizatora, np. preferowany współlokator

AKCEPTACJA NOT PRAWNYCH

Wszystkie zgody są wymagane.
Obowiązek informacyjny RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOCKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków. 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: Wojciech Kwiecień, email: iodo@lockus.pl 3) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: a) przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o uczestnictwo Pani/Pana w wydarzeniach organizowanych przez LOCKUS Sp. z o.o. , b) prowadzenia przez LOCKUS Sp. z o.o. działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodę c) udostępnianiem przez LOCKUS Sp. z o.o. Pana/Pani danych osobowych do celu działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodę 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom publicznym, podmiotom świadczącym usługi na rzecz LOCKUS Sp. z o.o. z zakresu: a) usługi prawnych, b) księgowości, c) marketingu, d) finansów, e) utrzymania systemów informatycznych, f) spółką tworzącym grupę kapitałową Unima2000, oraz g) uczestnikom wydarzeń organizowanych przez LOCKUS Sp. z o.o. h) partnerom wydarzeń organizowanych przez LOCKUS Sp. z o.o. i) podmiotom działających przy obsłudze i organizacji konferencji w której będzie Pani/Pan uczestniczył, 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez LOCKUS Sp. z o.o. do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody lub przez okres czasu wymagany przepisami prawa. 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z LOCKUS Sp. z o.o. (telefonicznie pod numerem +48 12 298 05 83, mailowo: iodo@lockus.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: https://spin.lockus.pl/wycofanie-zgod/ 8) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy w zakresie uczestnictwa w wydarzeniu i jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Close Menu

BKT Elektronik | Passive Optical Lan - system okablowania Światłowodowego budynków i obiektów

www.bkte.pl

Passive Optical LAN –  BKT zaprezentuje rozwiązanie przeznaczone dla instalacji POLan, kompletny system pozwalający na zbudowanie instalacji okablowania światłowodowego budynku z wykorzystaniem technologii PON/GPON; praktyczna prezentacja rozwiązań, case study obiektu biurowego w Warszawie; porównanie techniczne i ekonomiczne klasycznej instalacji LAN i Polan.

POL – Passive Optical LAN – Pasywna Sieć Optyczna LAN  –  sieć bazująca na architekturze  EPON (ethernet passive optical network) i GPON (Gigabit Ethernet passive optical network), która jest wykorzystywana w globalnych optycznych sieciach dostępowych – szerokopasmowych Fibre to the X (FTTX).

Technologia POLan to rozwiązanie wychodzące ponad granicę odległości w klasycznych, miedzianych instalacjach LAN. Otwarta na migrację do wyższych przypsutości ( 10/40G i więcej) bez konieczności wymiany okablowania.

Polan to sieć Punkt – Multipunkt, w której administrator  przydziela rodzaj transmitowanej aplikacji.

GIP

www.automatykahotelowa.pl

GiP jest producentem zaawansowanych rozwiązań dla hoteli – systemów zarządzania oraz automatyki hotelowej. Firma powstała w 1989 roku jako pionier na rynku oprogramowania hotelowego.

System Automatyki Hotelowej (AH) to jeden z flagowych produktów firmy GiP. Rozwiązanie to stanowi rdzeń inteligentnego budynku, umożliwiając centralne sterowanie systemami takimi jak: ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie, multimedia czy kontrola dostępu (drzwi, parkingi, minibary). AH to także istotny element bezpieczeństwa budynku – praca z instalacjami przeciwpożarowymi, CCTV, systemem przywoławczym dla niepełnosprawnych. Firma GiP jest też producentem systemu dla hoteli RH2. Oprogramowanie to jest kompleksowym rozwiązaniem dla obiektów każdej wielkości i zostało zaprojektowane pod kątem maksymalnie efektywnej współpracy z systemem AH.