Warsztaty

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z możliwościami biznesowych punktów dostępowych Omada EAP.

Pod okiem inżyniera TP-Link przeprowadzą konfigurację:
a) tworzenia wielu sieci bezprzewodowych wraz z mapowaniem do VLAN;
b) portalu z wykorzystaniem kodów jednorazowych;
c) pozostałych metod uwierzytelniania;
d) powiązania kontrolera z Omada Cloud;
e) poznają podstawowe funkcje umożliwiające optymalizacje wydajności sieci bezprzewodowej w warunkach dużej liczby klientów WiFi.

Czas trwania warsztatów: 60 minut.

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą komputerów z systemem Windows 7/10 wyposażonych w kartę sieciową LAN.

Program warsztatów:

1. Sygnalizacja akustyczna
– Wymagania formalno-prawne. Wymagania w zakresie natężenia dźwięku.
– Wpływ spadku natężenia dźwięku, wydzieleń i poziomu tła na dobór sygnalizatorów.
– Charakterystyki sygnalizatorów akustycznych, certyfikaty – na co zwracać uwagę.
– Rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych na przykładzie hali produkcyjno-magazynowej. 
– Testy – pomiary natężenia dźwięku z uwzględnieniem zakłóceń tła i wydzieleń budowlanych.
2. Sygnalizacja Optyczna
– Zmiany w podejściu do sygnalizacji optycznej wniesione przez normę EN54-23.
– Zasady stosowania i rozmieszczania sygnalizatorów optycznych.
– Funkcja synchronizacji sygnalizatorów.

Czas trwania warsztatów: 45 minut + ok. 5 -10 minut czas na dyskusję i pytania.

Podczas warsztatów odbędzie się prezentacja, testy/pomiary oraz film pokazowy dot. sygnalizatorów przemysłowych, jako tło przy testach.

Na zakończenie Uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety, dla aktywnych czekają nagrody!

1. Bezpieczeństwo i zgodność z normami.

2. Struktura systemu

3. Sprzęt – funkcja, rodzaje i nazewnictwo
a. Kontrolery MC16 (warianty, licencje, aktualizacja licencji)
b. Czytniki MCT
c. Czytnik RFT1000
d. Czytnik MD70
e. Ekspandery MCX
f. Depozytor kluczy RKD32
g. System bezprzewodowy: RWL-x i RWH-1
h. Czytniki administratora RUD-x
i. Zegar ASCD-1
j. Interfejs RUD-1

4. Sprzęt – dobór, projektowanie i sposoby podłączenia
a. Ogólne zasady realizacji połączeń
b. Realizacja przejść z wykorzystaniem zestawów MC16-PAC-n-KIT
c. Realizacja przejść z wykorzystaniem modułów MCX2D i MCX4D – inne scenariusze
d. Realizacja przejść z wykorzystaniem systemu bezprzewodowego RACS 5 Air
e. Realizacja przejść z wykorzystaniem czytników podłączonych po magistrali Wiegand
f. Realizacja kontroli na bramkach obrotowych
g. Realizacja klasycznej kontroli w windach
h. Realizacja kontroli do szafek
i. Przykładowe błędy w projektowaniu i doborze urządzeń
• Błędy na magistrali RS485 (<16 urządzeń)
• Błędy w połączeniach (brak wspólnego GND, łączenie GND kontrolerów, zasilania elementów blokujących skrętką)
• Błędy w doborze urządzeń (standard kart)

5. Integracje systemu RACS5
a. Serwer Integracji – narzędzie dla integratora
b. Integracja z depozytorem kluczy RKD-32
c. Integracja z telewizją przemysłową – ogólna
d. Zaawansowana integracja z systemem CCTV Milestone
e. Integracja z ActiveDirectory
f. Integracja z systemami alarmowymi – ogólna
g. Integracja z systemem alarmowym SATEL
h. Integracja z zamkami bezprzewodowymi Aperio firmy Assa Abloy
i. Integracja z systemami SSP
j. Integracja z Windami KONE DCS i OTIS

6. Oprogramowanie – funkcja, nazewnictwo, licencjonowanie
a. Oprogramowanie bezpłatne
• Roger VDM
• VISO ST
• VISO WEB
• VISO Mobile
• Roger SVC
• Roger Mobile Key
• Schemat komunikacji w RACS5
• Błędy w instalacji i konfiguracji połączeń sieciowych LAN (2 x SVC, SVC nie jako admin)
b. Oprogramowanie płatne i licencjonowanie
• VISO EX – dodatkowe funkcje
• VISO EX – dobór składowych licencji

Close Menu